Reglene for motorferdsel i utmark må strammes inn

Motorferdsel i utmark gjør stor og økende skade. Snøskutere fortrenger dyrelivet og forsimpler naturopplevelsene med støy. Barmarkskjøretøy ødelegger vegetasjon og jordsmonn. Det sa Cecilie Linn Steffen fra Naturvernforbundet i Troms da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbundslandsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.

Representanter fra de 18 fylkeslagene i Norges Naturvernforbund la fram hver sin utfordring til ministeren. Temaene spente fra økende hyttebygging og energisaker til krav om vern av Vefsna, satsing på jernbane og sikring av våre strender for folk flest. Naturvernforbundet i Troms tok altså opp behovet for å stramme inn reglene for motorferdsel i utmark.

I Finnmark og Troms har erfaring vist at opprettelse av løyper med fri ferdsel øker trafikken og heller ikke reduserer den ulovlige kjøringen. I Finnmark og Nord-Troms er situasjonen på langt nær under kontroll.
– Vil miljøvernministeren sørge for at regelverket strammes inn og kontrollen økes slik at
(a) situasjonen i de to nordligste fylkene bedres, og
(b) at smitten fra de lovløse tilstandene i nord hindres i ytterligere spredning sørover? spurte Cecilie Linn Steffen i Naturvernforbundet i Troms.