– Sea Shepherd er ikke velkommen

I kveld ankom et skip fra miljøorganisasjonen Sea Shepherd Tromsø. Forrige gang skip fra organisasjonen var i Norge ble flere hvalskuter forsøkt senket. – Sea Shepherd er ikke velkommen til Tromsø eller Nord-Norge for den saks skyld, sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Troms, Silje Lundberg.

I Norge er det kun vågehvalen det drives kommersiell fangst på. For 2015 er kvoten på 1286 dyr, det samme som det var i 2014. I fjor ble det tatt ut 736 vågehvaler, det høyeste antallet siden 1993, men som likevel er svært godt innenfor rammene av kvoten.

– Norsk hvalfangst gir oss miljøvennlig og kortreist mat, som norsk miljøbevegelse støtter. Sea Shepherd burde snu skipet med en gang og komme seg vekk, sier Lundberg.

– Naturvernforbundet i Troms vil med dette vise at vår fulle støtte ligger hos de norske hvalfangerne, som driver en bærekraftig høsting av ressursene i havet. Sea Shepherd sine tidligere sabotasjeaksjoner mot norsk hvalfangst har ingenting med miljøvern å gjøre, sier Lundberg.

Som en siste oppfordring kommer Lundberg med følgende utsagn:

– Vågehvalen har levd hele sitt liv i det fri, før den ender som mat for oss. Så med mindre du er veggis, håper jeg du velger vågehval som middagsmat, og med god samvittighet. Den er produsert langt mer miljøvennlig enn både gris og okse, og er i tillegg en viktig del av kystkulturen her nord, avslutter fylkeslederen.