Seminar 20 april: Torsk og fjord, fjell og kultur med Naturvernforbundet Troms

Vi inviterer til seminar på Rødbanken, Bankhjørnet 20 april klokken 15.00- velkommen!

Naturvernforbundet Troms inviterer alle interesserte til seminar i Tromsø den 20 april. Vi avholder årsmøte denne helga og i den anledning ville vi gjerne arrangere et seminar der vi tok opp noen tema vi jobber mye med i vårt fylke: oppdrett – nå også torskeoppdrett, truede arter og økosystemer- og ikke minst, vi er en del av et fylke der kultur og natur henger nøye sammen. Vi ønsker alle hjertelig velkomne til å utforske disse temaene sammen med oss og våre dyktige innledere!.

  • Dato: 20 april 2024. Sted: Rødbanken, Tromsø. Kl. 15-18.

Program

  • 15.00-15.10 Velkommen v/ styret Naturvernforbundet Troms
  • 15.10-15.40 Torskeoppdrett: status kunnskapsgrunnlag v/ forsker Pål Arne Bjørn, Havforskningsinstituttet.
  • 15.40-16.00 Perspektiver på torskeoppdrett fra fiskerinæringen v/ Tom Vegar Kiil, Kystfiskarlaget.
  • 16.00-16.10 Innspill fra torskeoppdrett v/ Falk D. Øveraas, Samfunns- og myndighetskontakt i  Ode (digitalt)
  • 16.10-16.40 Panelsamtale: Torskeoppdrett- en trussel mot villfisken? I panelet sitter Randi Storhaug (nestleder Naturvernforbundet), Tom Vegar Kiil (fisker, Kystfiskarlaget), Hilde Lisbeth Strand (fylkestingspolitiker MDG Troms og Finnmark) -Ordstyrer er Christine Myrseth (koordinator FNF Troms). Det vil bli anledning til å komme med spørsmål til panelet- og kommentarer til temaet for publikum også.
  • 16.40-17.00 Pause og kaffeservering
  • 17.00-17.30 Forvaltning og økologisk bærekraft v/ professor i økologi Kari Anne Bråthen(UiT).
  • 17.30-18.00 Àrres Verddeguovddàš /Verrdesenteret i Kvænangen og naturforvaltning v/ Ragnhild Enoksen, Styreleder Àrres A/S

Det vil bli åpnet for spørsmål og kommentarer- og vi ønsker alle, medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkomne til en hyggelig ettermiddag med faglig påfyll! Det er gratis å delta og det er universell utforming på lokalet.