Søknad om konsesjon for utbygging Åborselva kraftverk, Karlsøy kommune Uttalelse