Søknad om konsesjon Sula kraft – og pumpeverk Hålogaland Kraft AS Høringsuttalelse