Søknad om konsesjon til 6 kraftverk på Hinnøya Høringsuttalelse