Søknad om utbygging av Gjerdelva kraftverk, Lyngen kommune Høringsuttalelse