Tilleggsuttalelse 6 konsesjonssøknader på Hinnøya, Nordland og Troms fylker