Ullsfjordvassdragene – Vil møte ledelsen i OED og KMD

Energibransjen og mange utbyggerselskap driver pågående oppsøkende virksomhet, fra saksbehandlernivå til politisk ledelse i OED. Det siste er Troms Kraft som framstiller det som om at man står overfor kun to valg; Troms kraft eller Småkraft/ Fjellkraft sine utbyggingsplaner. Naturvernforbundet mener 0-alternativet er det eneste rette; ingen elver og fosser i rør, ingen vatn demmes, ingen veganlegg inn i fjellheimen, og ber nå om møte med statsrådene for å forklare dette.

Det siste året er det blitt kjent at mange selskap i energibransjen har hatt dårlig økonomistyring, og at de mange vind- og vannkraftanleggene som er bygd de siste årene derfor går med store tap. Det drives aktiv påvirkning overfor Storting og regjering med sikte pår økte subsidier og redeuserte krav til dokumentasjon, og selskapene lobber i møter med statsrådene og markedsfører enkeltsaker f. eks.: Ullsfjordutbyggingene (Meahccevaggi/ Sørfjorden) i Tromsø kommune.

Den urørte fjellheimen med de flotte vassvdragene i Ullsfjorden/Sørfjorden er unik, derfor har Naturvermforbundet fulgt denne saka over år

I Naturvernforbundet vil vi ikke sitte stille og se på dette spillet lenger, i brev av 21.8. har vi bedt om møte med statsrådene Lien og Sundtoft. Vi vil forklare og vise hvorfor 0-alternativet er det eneste rette i denne saka.

Nordlys 16.8.2014  Troms Kraft lobber for å stoppe konkurrent – vil bygge kraftverk til 649 mill.

Februar 2013 Ber OED og MD om møte om 7 vassdrag i Stormheimen – Meahccevággi, Tromsø kommune