Velkommen til Gruveseminar i Kvænangen!

Naturvernforbundet i Troms arrangerer seminar om gruvedrift og andre inngrep i samiske områder 24. – 26. juni i Nord-Troms.

Naturvernforbundet i Troms legger seminaret til Badderen i Kvænangen fordi dette ligger midt i et område som har avgjørende betydning for nordsamisk reindrift og sjøsamisk bosetting. Her er fjell og fjord ettertraktet av vann- og vindkraftindustrien, av gruveselskap og oppdrettsnæringen. Denne gangen vil vi sette fokus på mineral-utvinning fordi flere gruveselskap viser stor interesse for fjellene i Kvænangen, for tida mest ved Kjækan/Badderen der Golder Associates Inc driver utstrakt prospektering.

Seminarets faglige del er lørdag, men det legges opp til sosialt samvær for de som kommer fredag. Vi er i kontakt med flere innledere til seminarets faglige del. Blant annet kommer sametingsråd Eirik Larsen som vil snakke om samiske rettigheter og prosessen fra mineralleting til konsesjon for gruvedrift.

Per Anders Bals og Johan Ante Bæhr vil fortelle om hva som skjer i Spalca reinbeitedistrikt. De vil også ta dem av oss som vil med på fottur til der Golder Associates driver mineralleting på søndag.

Gruvedrift i et globalt perspektiv og betydningen av Fosen-dommen blir også tema.  Mer om dette kommer.

Vi vil legge til rette for kulturelle innslag til lørdag kveld. 

Kunne du tenke deg å delta eller bidra på seminaret? 

Send en epost til lk@naturvernforbundet.no

Mer info kommer.

Følg med på våre nettsider eller på Facebook.