Vindkraft – Adventseminaret i Tromsø

På årets Adventseminar i Tromsø stilles en rekke spørsmål om vindkraft: Nødvendighet? Klimaeffekter? Hva med naturødeleggelser? Mennesker og dyr i Nord-Norge? Vet vi nok om konsekvensene før vi setter i gang? Symbolpolitikk?

Kunnskapsrike og engasjerte innledere belyser temaene fra ulike ståsteder: Forskningsmiljø, Naturvernforbundet, Zero, politikere, reindrift, La Naturen Leve, m.fl.

Adventsseminaret har fokus på virkemidlene i fornybarpolitikken. Årets seminar er det 5. i rekka.

Program her

Tid og sted: Mandag 1. desember 2014 kl.  Universitetet i Tromsø, TEO H6. AUD 3, 

Arrangører: Naturvernforbundet i Troms, Forum for Natur og Friluftsliv Troms, La Naturen Leve og Universitetet i Tromsø.