Styre 2023

Årsmøtet 2023 valgte følgende styre

Leder:

Erik Svinsås-Loe (1 år)

Øvrige medlemmer:

Ketil Kroksæter (2 år)

Gjertrud Berg (2 år)

Terje Staveli (2 år)

Steve Halsetrønning (1 år)

Kine Størdal Tangvik (1 år)

Hanne Mehli (1 år)

Laila Selven (1 år)

Johan Randal (1 år)

Vararepresentanter:

Vidar Flønes (2 år)

Bente Ulkestad (2 år)