Om fylkeslaget

Naturvernforbundet i Trøndelag avholdt fylkesårsmøte 12. mars 2022 i Orkanger.

Årsberetning, regnskap og aktivitetsplan ble vedtatt. Etter gjennomførte valg består styret av følgende personer:

Leder: Magne Vågsland
Telefon: 926 24 086

Nestleder:Kari Merete Andersen

Styremedlemmer: 
Ellen Andersson, Stjørdal
Ingerid Angell-Petersen, Trondheim
Alette Sandvik, Meråker
Gaute Rolv Dahl, Trondheim
Gunn Merethe Prytz, Røros

1. vara: Hanne Hanssen, Rørvik
2. vara: Harald Ness, Inderøy