Du er her:

  • Trøndelag

Nyheter

21 12 Orkland befaring skog biotop

Avslører hogst i nøkkelbiotoper

15.12.2021 | Sist oppdatert: 15.12.2021

Naturvernforbundet har sendt klage på hogst i nøkkelbiotoper. Dette er en oppfølging av klage sendt til Statsforvalteren i Trøndelag i 2020. Vi anser slik hogst som svært alvorlige brudd på sertifiseringen.

1K8A1191
Slår ring om varig vernede vassdrag

Gaula trenger restaurering – ikke utbygging

Menneskets behandling av naturen har nådd, og i mange tilfeller overskredet, klodens tåleevne. I starten på FNs tiår for naturrestaurering kommer noen norske politikere på den ville ideen om å bygge ut de få vernede vassdragene vi har igjen.

Roald Evensen

Roald Evensen til minne

13.12.2021 | Sist oppdatert: 13.12.2021

Sist i november døde mangeårige leder i Naturvernforbundet i Holtålen. Roald gjorde en uvurderlig innsats for natur og organisasjon gjennom mange år.

Viser fra 1 til 4 av totalt 237 artikler