Du er her:

  • Trøndelag

Nyheter

IMG_20190722_145930
Uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag 2021

Skogsdriften må ta mer hensyn til naturmangfold og klima

20.04.2021 | Sist oppdatert: 20.04.2021

Skogen gir oss trevirke og papir, tar opp klimagasser og lagrer karbon, er hjem for tjuefem tusen arter, er arena for friluftsliv og naturopplevelse, renser drikkevannet, verner oss mot flom og skred, og er utgangspunkt for kreftmedisin. Skogbrukerne har et stort ansvar for å drive skogen slik at den kan fortsette å gi oss alle disse tjenestene i årene framover!

Kart over skuterløyper norge sverige finland
Stikk i strid med Stortingets forutsetninger:

Skuterlovendring utraderer friluftsliv

08.04.2021 | Sist oppdatert: 08.04.2021

Fem år etter at H, FrP og SP sikret at fornøyelseskjøring med snøskuter ble tillatt, er motorferdselloven i praksis snudd opp ned. I regelverket står det at friluftslivet er en nasjonal verdi, at friluftslivet skal stå i en særstilling, at det skal hensyntas spesielt, at kommuner derfor ikke bør legge skuterløyper i viktige viktige friluftsområder. Men det er nettopp det kommunene gjør, og det i stor stil.

Lomvi Sklinna
Miljøinnsigelser ble hørt

Støtter avslag om fiskeoppdrett ved viktig sjøfuglkoloni

08.04.2021 | Sist oppdatert: 08.04.2021

Naturvernforbundet i Trøndelag er svært glade for at Statsforvalteren i Trøndelag nå har avslått søknaden fra Midt-Norsk Havbruk om tillatelse for oppstart av fiskeoppdrett ved Storbrakan i Leka kommune

Viser fra 1 til 4 av totalt 223 artikler