Du er her:

  • Trøndelag

Nyheter

IStock-1400632436
torskeoppdrett

Bevar Trondheimsfjorden frisk og artsrik!

03.08.2022 | Sist oppdatert: 11.08.2022

Da lakseoppdrettsnæringen så ut til å bli utkonkurrert, ble det åpent for gratis konsesjoner for torskeoppdrett. Dette til tross for enorme problemer da torskeoppdrett sist ble forsøkt.

21 12 Orkland befaring skog biotop
Røsdalen i Orkland

Naturvernforbundet anmelder skogsdrift

17.06.2022 | Sist oppdatert: 17.06.2022

I anmeldelsen er det dokumentert brudd på skogloven, forskrift om bærekraftig skogbruk, vannressursloven og naturmangfoldloven.

DJI_0205
Nei til fire felt og 110 km/t

E6-planene må revideres!

Naturvenforbundet har levert kommentarer til "konsekvensutredning E6 Gyllan - Kvål". Kritikken er relevant også for mange av de andre delplanene Nye Veier jobber med i Trøndelag.

IStock-504861778
Det nytter å protestere

Statsforvalteren opphever vedtak om snøskuterløype

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

I likhet med flere andre påklagde Naturvernforbundet vedtak om snøskuterløype i Holtålen. Saken har tatt lang tid, men er nå avgjort. Kritikken fra Statsforvalteren er grundig og klar. Det er ikke opp til kommunalt skjønn å vurdere de formelle kravene til vedtak. Minimumskravene i loven må følges.

Viser fra 1 til 4 av totalt 248 artikler