Miljøpris til La Tillermarka leve! og Torbjørn Lindseth

Trøndersk Natur og miljøpris ble i år tildelt to vinnere. Prisen ble i år delt ut for 24. gang. Naturvernforbundet i Trøndelag står bak prisen. Varaordfører i Trondheim, Erling Moe, stod for overrekkelsen.

Både en organisasjon og en enkeltperson fikk i år Naturvernforbundets «Trøndersk natur og miljøpris». La Tillermarka leve! og Torbjørn Lindseth sammen med vareordfører Erling Moe.

Det kom inn fem nominasjoner på kandidater til årets utgave av Trøndersk natur og miljøpris. Alle er relevante og verdige kandidater, men to utpekte seg på to svært ulike måter. Etter å ha sett på tidligere tildelinger, kom juryen fram til at de ønsker å gi to priser i år.

  1. La Tillermarka leve!
  2. Torbjørn Lindseth.

La Tillermarka leve!

Dette er en grasrotorganisasjon som reagerte spontant da det første forslaget til kommuneplanens arealdel, KPA, i Trondheim ble kjent og Tillermarka avr foreslått avsatt til næringsareal. På kort tid fikk ildsjelene på plass en velfungerende organisasjon. Området de ønsker å bevare har både kultur- og naturverdier, og er et viktig nærnaturområde for tusenvis av innbyggere. Gjennom målrettet arbeid, velfunderte argumenter og effektivt nettverksarbeid, har La Tillermarka leve! Fått vist fram verdiene i området.

La Tillermarka leve! har invitert mange interesserte til befaring i området, de har involvert politikere og har klart å fange medias interesse for saken. På kort tid har organisasjonen dokumentert områdets viktige naturverdier, samtidig som de har vist fram et kulturlandskap med mange hundre års historie. Det unike ravinelandskapet som inngår i området, er svært viktig for biologisk mangfold, men er også sårbart med tanke på jord- og leirskred. Tillermarka er en viktig del av de økologiske korridorene i Trondheim.

En viktig delseier ble oppnådd da den nye politiske plattformen i Trondheim, slo fast at Tillermarka skal tilbakeføres «bak grønn strek».

La Tillermarka leve! Får også prisen som representant for flere initiativ for å beholde sin nærnatur. Befolkningens engasjement for å beholde «sine» nærområder er en viktig del av lokaldemokratiet, så juryen håper prisen kan være til inspirasjon også til andre som kjemper for å bevare sin nærnatur.

La Tillermarka leve! Fra venstre: Lars Håvard Tiller, Kent Arild Tillerbakk, Erling Moe (varaordfører), Maiken berg, Ingvild Tillerbakk.

Torbjørn Lindseth

Prisvinner Torbjørn Lindseth og leder Naturvernforbundet i Trøndelag Magne Vågsland.

Torbjørn Lindseth

Torbjørn Lindseth har en unik drivkraft og gjennomføringsevne. Han er en ildsjel i ordets aller beste forstand. Torbjørn Lindseth har vært en viktig drivkraft i Motvind Trøndelag, og er aktiv over hele fylket – ja, ofte langt ut over fylket også. Torbjørn Lindseth er med alle plasser for å mobilisere folk til kamp mot naturtap, i både små og store saker; Innvordfjellet, Stokkfjellet, Storheia og Roan er store vindindustrianlegg Torbjørn har kjempet mot. Men også naturen rundt Vikvatnet hjemme i Flatanger har han engasjert seg i å redde.

Med et stort nettverk fikser han det meste av praktiske utfordringer, og er ofte et bindeledd mellom ulike grupper med samme interesse. Hans glødende appeller viser hans evne til å sette ord på hva det vil si å ødelegge natur. Han organiserer kampleire og punktaksjoner med samme entusiasme.

Vern av natur er en grunnverdi hos Torbjørn Lindseth og han er mer villig enn de fleste til å stå opp for sine verdier. Prisen tildeles både som en takk for innsatsen og samarbeidet så langt, men juryen håper at prisen også inspirerer til videre innsats.

Juryen

Hanne Hanssen
Idar Støwer
Torleif Hugdahl

Vinnerne av Trøndersk natur og miljøpris får en plakett laget av Aud Rønning.

Tidligere vinnere

Prisen er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne; Per Flatberg fra Inderøy; Lars Haltbrekken; tidl. stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland; reineier Idar Bransfjell fra Brekken; reiselivsgründer Ole Martin Dahle fra Flatanger; Børge Dahle fra Rennebu; Olav Nyrønning fra Holtålen; Kjell Derås, Levanger og reineier Arvid Jåma fra Fosen; Biovarme AS v/Jostein Trøite, Skogn; Ingolv Dørum, Drageid Leirskole, Osen; Roald Evensen fra Holtålen; Ørland kommune; NSB-Trønderbanen; NRK-journalist Kjartan Trana, Namsos; Jurist og tidligere fylkesleder Steinar Nygaard, Trondheim; Mads Løkeland, Orkanger; Hedwig Thiery Aresvik og MOTVIND; Besteforeldrenes klimaaksjon, biolog og formidlingsentusiast Tor Bollingmo.