06.aug 2024

Fjerning av fremmede plantearter langs Gaula

Hva: Dugnad
Når: 06.aug, kl. 17:30 – 20:00
Hvor: Volløya, Melhus

Bli med på dugnad for naturen!

Dugnad: Fjerne fremmede plantearter

Navn
E-postadresse(Required)
Si fra om du har noen matallergier eller andre matpreferanser
Jeg kan ta med
Ta gjerne med hageverktøy hvis du har

Dugnad Naturvern for alle

Vi starter høstens dugnader med å fjerne lupiner og rynkerose på Volløya, Melhus. Det vil bli gitt en kort introduksjon til hvordan vi håndterer plantene, så det kreves ingen forkunnskaper. Vi skal luke på og langs stranden, og avfallet skal forsiktig legges i poser. Disse vil så hentes av et avfallsselskap.

Bekjempelse av fremmede plantearter, som lupiner og rynkerose, er viktig for å ivareta leveområdene til elvesandjegeren, som kun lever i et fåtalls vassdrag i Norge -deriblant på fire lokaliteter langs Gaula.

Her kan du lese mer: https://www.midnat.no/gauldalen/

Oppmøtested: Ved innkjørselen til Nidaros Brukshundklubb

Ta med hansker, gode sko og klær etter vær, samt hagegreip, lukeklo eller grensaks hvis du har.

Påmelding kreves!

Kart Volløya, Melhus