Du er her:

  • Trøndelag

Nyheter

4 lassbærer

Kritikkverdig hogst i Trøndelag

27.10.2021 | Sist oppdatert: 03.11.2021

Det hogges mye skog i Trøndelag og Naturvernforbundet er bekymret for hva disse hogstene gjør med naturmiljøet. Mange av hogstene fører til store endringer i skogens økosystem, tap av naturmangfold og redusert karbonlager som gjør det vanskeligere å nå klimamålene.

IMG_2558c
Ulovlige vindkraftkonsesjoner

Fosen-dommen må få stor betydning

26.10.2021 | Sist oppdatert: 26.10.2021

Mandag 11. oktober slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige. Fosen Njaarke reinbeitedistrikt har tatt en stor belastning ved å fremme saken. Staten tok feil. Derfor må staten rydde opp.

Truls Gulovsen_Follsjå 5_foto tbc

Gode klimagrep, men altfor svakt på natur

12.10.2021 | Sist oppdatert: 12.10.2021

– Erna Solbergs siste statsbudsjett har flere gode klimagrep, men svikter i arbeidet for å stanse tap av naturmangfold. Vi forventer at Jonas Gahr Støre vil levere en langt bedre klima- og naturpolitikk enn dette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Storheia_nilaas
Reindrift vant over vindkraftselskap i Høyesterett

– Et vendepunkt i kampen for samiske rettigheter

11.10.2021 | Sist oppdatert: 11.10.2021

Høyesterett slo i dag fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med urfolks rettigheter. – Dette er et vendepunkt i kampen for samenes rettigheter. Heretter kan man ikke ta seg til rette og bygge vindkraft, vannkraft, gruver eller gjøre andre inngrep som rammer reindrifta, sier Kjell Derås, styremedlem i Naturvernforbundet.

Viser fra 17 til 20 av totalt 248 artikler