Anmodning om anmeldelse for forsøpling av Lecadammen

25. april 2023: Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, og BirdLife Norge – Stjørdal lokallag anmoder
Miljødirektoratet om å anmelde Renovasjonsfirmaet Isak D. Westgaard AS for alvorlig brudd
på forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall).

Forsøpling av LecadammenPer Inge Værnesbranden

Les innholdet i brevet til Miljødirektoratet og se bilder i dokumentet: