Årets miljøpris til Besteforeldrenes klimaaksjon

Trøndersk natur- og miljøpris går i år til Besteforeldrenes klimaaksjon Trondheim for deres gode innsats for klimaet og de kommende generasjoner.

Trøndersk natur- og miljøpris deles ut av Naturvernforbundet i Trøndelag hvert år. Juryen som har bestått av Anna Sara Fjeld, Asle Hege og Mads Løkeland legger i sin begrunnelse vekt på at Besteforeldrenes klimaaksjon har et bredt folkelig engasjement og at de sammen med barn og unge utfordret myndighetene og rettsystemet. De legger også vekt på deres engasjement og markeringer på flere arenaer: 

-de har markert seg i Paris, da Parisavtalen ble underskrevet

-de har syklet gjennom landet, og informert om sin sak

-de har stått i Nordregate og utenfor rådhuset i vær og vind, med røde hatter og sydvester

-Dette er ei fantastisk oppmuntring og når vi ser hvem som har fått prisen før oss, må det vel også være lov å si at vi er stolte over å ha blitt valgt i år, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim Ola Dimmen. -Vi har ei kliamkrise og ei naturkrise, og det er nå det gjelder. Det er et politisk svik dersom det ikke skjer grunnleggende endringer. 

Besteforeldreaksjonen (BKA) er en relativt liten organisasjon, men gjør svært mye ut av seg lokalt i Trondheim og på landsbasis. Faste aksjonar på Nordre med appeller og musikalske innslag har mange medlemmar som deltar i den offentlege debatten, skriv i aviser, osv.

Besteforeldrenes klimaaksjon har sammen med andre organisasjoner frontet klimasøksmålet mot staten. -Dette er jo den juridiske delen av kampen for ein ansvarleg klimapolitikk, men for organisasjonene må det vere Stortingsvalget i 2021 som står i fokus, sier Dimmen. 

BKA er nå i gang med et større arbeid for å registrere hvordan politiske parti har stemt i Stortinget i klima-og miljøsaker, i tillegg til å gjennomgå partiprogrammene. -Vi skal lage en sammenstilling av avstanden mellom dagens politikk og hva som er nødvendig klima-og miljøpolitikk, sier Dimmen og legger til: -Så må vi, sammmen med miljøbevegelsen , stille parti og politikere til ansvar og arbeide for at folk stemmer for klima og miljø ved valget. 

BKA krever også at partiene skroter illusjonene om norsk oljesatsing i Arktis og i utlandet, og startar ei rask og styrt avvikling av oljenæringa parallelt med satsing på fornybar energiforsyning og grønne arbeidsplassar. -Vi må bygge landet og forberede oss på klimaendringar og endre transportinfrastrukturen, sier Dimmen. 

Besteforeldrenes klimaaksjon har en pågående vervekampanje for å få 5000 medlemmer før nyttår og dermed grensen for statsstøtte. Det er også mulig for den yngre garde å bli støttemedlemmer, så Naturvernforbundet i Trøndelag oppfordrer alle til å gå inn på www.besteforeldreaksjonen.no å tegne seg som medlem. 

Prisen ble utdelt på Naturvernforbundets førjulsmøte 1. desember hvor vi også fikk en innledning om miljøpolitikk i et distriktsperspektiv av Anders Todal Jensen og vakker trekkspillmusikk fra vår nye bykunstner Jovan Pavlovic. 

Møtet kan ses i opptak her: https://www.facebook.com/events/1887510048073082 

Tidligere vinnere
Trøndersk Natur- og miljøpris deles ut til enkeltpersoner, lag, foreninger, etater m.v.  i Trøndelag, som har gjort en god innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø. I år deles den ut for 21. gang. Den er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, Per Flatberg fra Inderøy,  Lars Haltbrekken, tidl. stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland, reineier Idar Bransfjell fra Brekken, reiselivsgründer Ole Martin Dahle fra Flatanger, Børge Dahle fra Rennebu, Olav Nyrønning fra Holtålen, Jon Østeng Hov, Kjell Derås, Levanger og reineier Arvid Jåma fra Fosen, Biovarme AS v/Jostein Trøite, Skogn, Ingolv Dørum, Drageid Leirskole, Osen, Roald Evensen fra Holtålen, Ørland kommune, NSB-Trønderbanen, NRK-journalist Kjartan Trana, Mads Løkeland, Steinar Nygaard, Motvind med Hans Anton Grønskag og Natur og Ungdom med Hedwig Thiery Aresvik.