Årets viktigste beslutning: Nå har dere sjansen til å vise handlekraft, prinsippfasthet og klokskap!

Debattinnlegg i Bladet 30. august 2023.

Kjell Ivar Flatberg på FrigårdenAnne Marit Ligaard

Hva i all verden skal politikere som stemmer for rasering av skog- og myrlandskapet på Frigården si til sine velgere, til sine barn og til seg selv når vi framover må ta konsekvensene av stadig mer ekstremvær og naturtap?

Både naturkrisa og klimakrisa er nå så alvorlig at alt vi gjør er i seneste laget for å unngå veldig ubehagelige konsekvenser. Det betyr at det koster, svir og krever ei helomvending for å få til handling som monner. For hver dag vi drøyer, for hvert dekar med natur eller dyrkamark vi prioriterer til industri, vei eller såkalte grønne formål, blir regninga større. Fortsetter vi i samme muntre dur uten å ta på alvor kunnskapen om vår avhengighet av naturen og hvor svindyre konsekvensene av naturødeleggelse og klimapåvirkning er, blir det vi i dag opplever som dyr strøm, dyr mat, høye skatter og avgifter, dyre forsikringspremier og gebyrer bare barnematen i forhold til hva som kommer. Det går nok greit for kommuner, fylkeskommuner, stat, forsikringsselskaper, dugnadsånd og egeninnsats å rydde opp i ødeleggelsene etter sommerens flommer og ras her hjemme. Det kan bli alvorlig slitsomt og kostbart på mange plan når veiene våre blir stengt, vannet ikke kan drikkes, folk vi kjenner må evakueres og kjelleren vår fylles opp av kloakk mer enn en gang i året. Er stjørdalspolitikerne virkelig villige til å bidra til å forsterke disse problemene?

Veier og annen infrastruktur må rustes opp blant annet på grunn av slitasje, ødeleggelser etter ekstremvær og naturtap. Hvem skal betale det? Vi trenger ei oppgradering i vann- og avløpssektoren og EU tvinger igjennom strengere rensebestemmelser, noe som kanskje er bra. Men det kommer til å koste milliarder. Å ta vare på skogene og myrene våre er viktig ikke bare for plante- og dyrelivet, men også for å rense vann og for flomdemping. Der har vi altså ‘gratis’ hjelpere rundt omkring i kommunen vår. Det er altså flere av disse hjelperne som nå kan bli ødelagt på Frigården.

Vi vil gjerne ha politikere som styrer stødig og sørger for økonomisk stabilitet, for vi er vant til at god økonomi er en forutsetning for alt det andre vi ønsker oss. Den virkelige forutsetningen er derimot ikke økonomi, men økologi. Hvis vi ikke har et levelig klima eller nok levende natur til å levere de økosystemtjenestene vi er avhengige av som ren luft, rent vann, matproduksjon, et friskt hav, flomdemping og så videre, blir det meningsløst med en drøy flersifra saldo på kontoen. Naturvern og reduksjon av klimagasser har nærmest blitt sett på som en øvelse for spesielt interesserte, selv om regjeringa underskriver klima- og naturavtaler og vårt eget kommunestyre vedtar at vi skal være en foregangskommune for klima- og miljøtiltak. I praktisk politikk viser det seg nemlig gang på gang på gang at kortsiktig økonomisk fortjeneste eller drømmen om nye arbeidsplasser, vinner over natur, klima og vårt felles beste.

I Valgdebatten i Kimen mandag kveld meldte alle stjørdalspolitikerne uten forbehold at de vil oppfylle Montrealavtalen som innebærer vern av 30 prosent av arealet vårt til lands og til havs med et representativt utvalg av naturtyper, samt restaurering av 30 prosent av natur som er helt eller delvis ødelagt. Det er strålende! Alle partiene sa også at de vil følge opp Naturmangfoldplanen som de har vedtatt. Hurra!

En stor beslutning for naturen skal tas i kommunestyret førstkommende torsdag. Da skal det avgjøres om store deler av myr- og skoglandskapet på Frigården skal kunne bygges ned av ‘Hell Arena’ eller om det skal bevares som naturperle, viktige friluftsområde og ikke minst et godt nærområde for befolkninga i Lånke. Da har stjørdalspolitikerne mulighet til å si ja til en gavepakke: bevaring av myra med alle dens viktige egenskaper. Det harmonerer med Naturmangfoldplanen og kan tilrettelegge for gjennomføring av Montrealavtalen. Om de gir etter for nedbygging og ødeleggelse av planter, fugler og andre dyr på Frigården er det derimot vanskelig å tro på at Stjørdal skal kunne bli noe som minner om en foregangskommune for klima- og miljøtiltak. I tillegg er det et folkelig engasjement for å ta vare på Frigården og stor fortvilelse over hva som foregår av stadige overtramp av ulike aktører i området.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har påpekt at Frigården er leveområde for arter på rødlista, blant annet storsalamanderen som Stjørdal har tatt ansvar for å ta vare på. Vi digger storsalamanderen, og i denne saken er den et symbol på så mangt: naturens egenverdi, at kunnskap gir grunnlag for naturglede og ønske om beskyttelse og at alt levende er sårbart for endringer i leveområdet sitt. Sånn er det også med planter, fugler og andre dyr, blant annet oss mennesker. Når litt for mange brikker i puslespillet fjernes, litt for mange kakestykker spises før festen begynner, litt for mange tar en for stor bit av fellesgodene, da rakner det. Statsforvalterens egen klima- og miljøavdeling krevde innsigelse mot utbygging. Dette ble overkjørt av statsforvalteren selv, tidligere Høyre-politiker Frank Jensen, på grunn av samfunnshensyn uten at det ble begrunnet nærmere.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har skrevet flere høringsuttalelser, avisinnlegg og hjemmesideartikler om naturverdiene og planene på Frigården, les dem! Vi har gjennomført flere naturgledeturer der og vi har hatt med oss blant annet en verdenskapasitet på myr og myrplanter, Kjell Ivar Flatberg, som rister på hodet av alle utbyggingsplanene i området. Det bør ikke være vanskelig å forstå hva som er riktig beslutning i denne saken. Prosjektet Hell Arena har ingen konkrete lovnader om resultat eller arbeidsplasser. Planen er å ødelegge myra som er den naturtypen som binder mest karbon per arealenhet for å legge asfalt og teste ‘grønne’ kjøretøy. Det skal altså slippes ut store mengder CO2 fra myra for å teste el-biler. Hvem er det som klarer å tenke den tanken uten at dissonansen blir uutholdelig? Enkelt sagt: det henger ikke på greip og ethvert selskap som går inn i et sånt grønnvaskingsprosjekt vil få forklaringsproblemer.

Vi oppfordrer politikerne til å tenke langsiktig og minner om allmenningens tragedie og kakestykkemetaforen som ble brukt under debatten. Nå har dere sjansen til å vise handlekraft, prinsippfasthet og klokskap! Gå foran med et godt eksempel på at dere tar innover dere de to største krisene i vår tid nemlig natur- og klimakrisa, tenk på kommende generasjoner og at ødeleggelse av myr som har tatt opp til 7000 år å danne vil være tapt for all overskuelig framtid.

Anne Marit Ligaard

Leder, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker