Årsmøte 2021

Digitalt årsmøte avholdes mandag 1. mars 2021

Velkommen til digitalt årsmøte 
Tid: Mandag 01.03.2021 kl. 19.00 – 20.00

Sted: Zoom-møte

Alle medlemmer får innkalling via e-post med lenke.  Bli med i Zoom-møte

Den spede vårvinteren markerer at det igjen er årsmøtetid. For lokallagets vedkommende vil dette bli avholdt mandag 1. mars kl. 19.00-20.00. Vi viderefører den praktiske løsninga med digitalt årsmøte, og alle medlemmer kan delta på vårt møte i Zoom. Eventuelle innspill eller forslag til styret før møtet rettes til Kjell André

Sakslista vil bli presentert innledningsvis.

Undervegs skal vi blant annet avgjøre hvem som skal være vår (digitale) delegat på fylkesårsmøtet som går av stabelen lørdag 13. mars. Vel møtt! 

For styret,
Kjell André Brevik