Årsmøte 2022

Lokallagets årsmøte avholdes onsdag 23. mars 2022

Velkommen til fysisk årsmøte 
Tid: Onsdag 23.03.2022 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Melhus bibliotek

Alle medlemmer med registrert e-post får digital innkalling.

Så er endelig mars her igjen, og milde vårvinder varsler om årsmøtetid for organiserte natur- og miljøvernere i Melhus. Vi har fått låne Melhus bibliotek til formålet. Folkebiblioteket befinner seg i rådhusets førsteetasje, og vi benytter inngang B fra rådhusplassen. 

Miljørådgiver Dag Petter Hollekim ved enheten Plan i Melhus kommune skal være innleder. Han vil orientere oss om den dagsaktuelle og svært relevante kommunedelplan for miljø og naturmangfold – vår første helhetlige «miljøplan» på 18 år!

Selve årsmøtet starter kl. 20.00. Eventuelle innspill eller forslag til styret før møtet rettes til Kjell André

Fylkesårsmøtet fant sted på Orkanger allerede lørdag 12. mars. Styremedlem Einar Jermstad deltok som vår stemmeberettigede delegat. 

Vel møtt! 

For styret,
Kjell André Brevik