Årsmøte 2023

Når: Torsdag 02. mars kl. 18.30-19.30.
Før møtet blir det et temamøte fra kl. 18.00 – 18.30.
Sted: Trondheimsfjorden våtmarksenter, Russervegen 10, 7650 Verdal.

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte oss her an@naturvernforbundet.no

Merk: Innkallinga kom litt seint, om noen har innvendinger til dette kan de uttrykkes her: an@naturvernforbundet.no så skal dette bli tatt hensyn til.

Saksliste til årsmøtet 18.30-19.30.

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets årsmelding 2022
  • Regnskap 2022
  • Innmeldte saker
  • Aktivitetsplan 2023
  • Budsjett 2023
  • Valg

Sakspapirer, det kommer mer.

Regnskap 2022 og budsjett 2023

Årsberetning 2022

Tema før årsmøtet 18.00-18.30.

Våtmarksområder under press i Trondheimsfjorden, med fokus på Ørin Nord.

Med Åsmund Nordgulen, regionsekretær i Naturvernforbundet i Trøndelag.

ALLE ER VELKOMNE!

Det skal bli noen utskiftinger i styret. Vi håper at valgkomiteen møter velvilje blant våre medlemmer til å stille opp for en periode. Er du interessert i å sitte i styret eller kjenner noen som kunne passet ta gjerne kontakt på an@naturvernforbundet.no.  

Hjertelig velkommen til møtet! Vi gleder oss.
På vegne av styret,

Ronny Holberg, styreleder i Naturvernforbundet i Verdal