Årsmøte 21. mars

 
Innkalling
til årsmøte for 2022
i Naturvernforbundet i Orklaregionen
tirsdag 21. mars kl 18:30
Orkanger Folkebibliotek, store møterom i 2. etasje.
Adresse: Orkdalsveien 52, 7300 Orkanger.
 
Årsmøtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Orklaregionen.
Sakliste
Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere.
Styrets årsmelding 2022.
Regnskap 2022.
Innmeldte saker.
Aktivitetsplan 2023.
Budsjett 2023.
Valg.
o    Valg av styre.
o    Valg av valgkomité.
o    Valg av revisor.
o    Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte.