Årsmøte i Inderøy

Årsmøte og medlemsmøte i Naturvernforbundet Inderøy 2020

Alle medlemmer av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Inderøy er velkommen til årsmøtet!   

Medlemsmøtet er åpent for alle!

Tema på medlemsmøtet er VINDKRAFT

Leder i Naturvernforbundet i Trøndelag Magne Vågsland orienterer om temaet og Naturvernforbundet sitt syn.

Årsmøtesaker:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og innkomne saker 

Sak 3 Årsmelding for 2019

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan for 2020 

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap for 2019

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes.


Sak 6 Budsjett for 2020

Forslag til vedtak: Budsjett vedtas som framlagt.
 

Sak 7 Valg

Leder og minst ett styremedlem skal velges

Varamedlemmer skal velges

Valgkomite skal velges.

Landsmøtedelegat skal velges.

Revisor skal velges.
 

Sak 8 Eventuelt og innmeldte saker

Miljøvennlig hilsen

Mari Brønseth

Fungerende leder Naturvernforbundet i Inderøy