Årsmøte i Røros og Holtålen

Naturvernforbundet i Røros og Holtålen kaller inn til årsmøte 15. februar kl. 18-20 på Storstuggu

Anatol Jasiutyn

Årsmøte i lokallaget

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Se sakliste og vedlegg til årsmøtepapir. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte leder Gunn Merethe Prytz, se kontaktinfo nederst.

Arkeolog Mattis Danielsen vil holde foredrag om funn av samiske kulturminner ved Nesjøen.

Sakliste

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Styrets årsmelding 2023
  • Regnskap 2023
  • Innmeldte saker
  • Aktivitetsplan 2024
  • Budsjett 2024
  • Valg

Frist for å melde inn saker til årsmøte er torsdag 8. februar. Sendes til roros@naturvernforbundet.no

Kontaktinfo
Gunn Merethe Prytz, leder

roros@naturvernforbundet.no