Årsmøte Inderøy

Naturvernforbundet i Inderøy inviterer til årsmøte 21. februar kl 17.30 . Magne Vågsland innleder om energisituasjonen og utbygging i verna vassdrag.

Naturvernforbundet i Inderøy.

 

Innkalling til årsmøte

 

Dato: 21. februar, kl 1730-2000.

Sted: ViDu – E@ internettkafé – møterommet, Marenbakken 4, Straumen.

 

Før årsmøtet starter vil Magne Vågsland, leder av Naturvernforbundet i Trøndelag, holde et innlegg om energisituasjonen og utbygging av verna vassdrag.

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

 2. Valg av møteleder, møtesekretær og to til å skrive under protokollen.

3. Styrets forslag til årsmelding og regnskap med revisormelding.

4. Innkomne saker.

5. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett.

6. Valg.

Hvis noen har saker som ønskes tatt opp på årsmøtet under punkt 4 må dette være styret i hende minst ei uke før møtet.

For styret

Harald Ness

Leder