AVLYST! Salamandersafari

Storsalamanderen er en truet art som har tilhold i fisketomme myrdammer og tjern med god vannkvalitet og gunstige leveområder, med overvintringsmuligheter, på land rundt dammen. 

Malvikmarka er i sentrum av kjerneområdet for storsalamander i regionen. Her fins den tetteste forekomsten av lokaliteter og dessuten flere lokaliteter med høy individtetthet.  

I år tar vi turen til en lokalitet i Hommelvik for å se salamandere i deres rike. Med oss har vi Jon Kristian Skei som vil lære oss om storsalamanderen og vise fram noen individer av disse fine dyrene. 
Ta med mat og drikke!

Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Abrahallen, Sveberg.

Påmelding: https://naturvernforbundet-trondelag.hoopla.no/sales/354432293

Gjennomførelse av turen er avhengig av smittevernregler og nasjonale tiltak. For å unngå for mange deltakere har vi påmelding. Som alltid gjelder det å holde seg hjemme hvis du opplever symptomer på luftveisinfeksjon.