Også Statsforvalteren i Trøndelag mener trøndersk skogbruk må bli bedre på miljøhensyn

Naturvernforbundet har sendt bekymringsmeldinger etter å ha observert hogstpraksis i fylket

Det var svaret Naturvernforbundet fikk da vi sendte brev og spurte om det blir tatt tilstrekkelige miljøhensyn ved hogst av skog i Trøndelag. Saken ble også lagt ut på Statsforvalteren sin hjemmeside, der landbruksdirektør Tore Bjørkli bl.a. uttalte at listen over miljøavvik i skogbruket dessverre er ganske lang, og at næringen har en jobb å gjøre. Han uttalte også at «Vi har vært tydelig på vi kan nekte utbetaling av statlig tilskudd i saker der det ikke blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn. Vi har også gått til politianmeldelse av en skogsdrift, men den saker er ikke avsluttet.»  

Les mer her:
Naturvernforbundets henvendelse til statsforvalteren
Statsforvalterens svarbrev
Innlegg på hjemmesiden til Statsforvalteren