Barmarkskjøring og terrengskader i Meråker

Naturvernforbundet er tilfreds med at myndighetene nå klart og tydelig følger opp gjeldende regelverk. Dette var på høy tid.

I Trønderavisa for 19. mars er det et oppslag om at miljøvernmyndighetene ikke hargitt Meraker Brug tillatelse til kjøring med ATV til sine utleiehytter i fjellet.

Bruget fikk først tillatelse av kommunen for transport av bagasje og utstyr til hyttene, men så ble denne opphevet av Statsforvalteren fordi den ble vurdert ikke å være i samsvar med regelverket. Deretter klaget Meraker Brug til Miljødirektoratet som avviste klagen i tråd med gjeldende regelverk.

Naturvernforbundet er svært tilfreds med at myndighetene nå klart og tydelig følger opp gjeldende regelverk. Etter vår oppfatning var dette nå på høy tid. På tur i Meråkers fjellnatur skal en nemlig ikke ha gått så lenge før en ser sporene etter en barmarkskjøring som har gått helt over styr. Og dette har pågått lenge. I 2013 foretok Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en helikopterbefaring for å registrere terrengskader etter barmarkskjøring (Referat i Adresseavisen 19.09.2013). Generelt ble det oppdaget store skader, og to kommuner skilte seg ut som verstinger. Det var Lierne og Meråker. Fylkesmannen karakteriserte terrengskadene som uakseptable. Og det har naturligvis ikke blitt noe bedre med årene. Legger vi et langsiktig perspektiv til grunn, vil vel de fleste være enige i at slik kan vi ikke fortsette i det uendelige. Daglig leder Per Hembre i Meraker Brug snakker om en «skånsom» transport, men det er ikke akkurat det ordet som faller i tankene når en ser kjøreskadene.

Hembre henvender seg til politikerne og ønsker seg et mer liberalt regelverk og får umiddelbart støtte fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Elin Agdestein. De har tidligere vært med på å liberalisere loven om motorferdsel i utmark, og det er ingen overraskelse at de vil gå enda lenger i denne retningen – en retning der naturen blir den store taperen.

Ellen Andersson og Arne Moksnes
Naturverforbundet i Stjørdal og Meråker