Bekreftet inhabil i vindkraftsak

En granskning konkluderer med at ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger var inhabil da han ledet forhandlingsutvalget i forbindelse med avtale om utbygging av Innvordfjellet vindkraftverk. Naturvernforbundet i Trøndelag stiller nå spørsmålstegn til gyldigheten av vedtaket.

Rapporten som er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge slår også fast at vedtak er ugyldige dersom inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Hovedregelen er da at vedtak må gjøres på nytt fordi de anses som ugyldige. Vedtaket som ga tilslutning til avtalen med utbyggerne ble behandlet på samme møte som høringsuttalelse fra kommunen. Til tross for at avtalen med utbyggerne ble vedtatt med åtte mot sju stemmer, og at ordførerens inhabilitet kan ha påvirket resultatet av avstemmingen, legger Revisjon Midt-Norgerapporten vekt på at det har gått lang tid. De mener derfor at vedtaket antagelig ikke er ugyldig.

Les mer: Lenke til rapporten fra Revisjon Midt-Norge

— Vi er glade for at rapporten konkluderer med at ordføreren var inhabil. Han ikke bare deltok, men ledet forhandlingsutvalget, sier Kari Merete Andersen i Naturvernforbundet, som var en av organisasjonene som presset å for å få en utredning av saken.

— Det har gått lang tid siden 2014, men utbygger har ikke startet opp arbeidet. Tvert i mot har de oversittet fristen for oppstart. Argumentet om at de har innrettet seg etter vedtaket bør derfor ikke tillegges verdi. Med det bakteppet denne saken har, og den kunnskapen både forvaltning og innbyggere nå har om negative konsekvenser av vindkraftutbygging, ser vi ingen grunn til at vedtaket skal erklæres gyldig, understreker Andersen.

Hun ser heller ingen grunn til at Zephyr skal få forlenget fristen for oppstart uten en ny og habil behandling av alle sider av utbyggingssaken.

Nye vedtak er av stor betydning. Når NVE skal behandle søknad om forlengelse av fristen er kommunens syn på vindkraftutbygging meget sentralt. Politiske signaler nå går ut på å ikke tillate utbygging der det er lokal motstand.

— Det nye kommunestyret bør diskutere rapporten og forutsetningene som ligger til grunn for konklusjonen om gyldig vedtak grundig og ikke bare ta den til etterretning, understreker hun.

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Kari Merete Andersen, Naturvernforbundet i Trøndelag. Haugfolket@gmail.com Telefon.: 928 21 700