Bekymret for tapping av Buvatnet

– Meldinger om at Buvatnet er blitt nedtappet er alarmerende og gir grunn til bekymring. På forsommeren i fjor så vi også at Buvatnet og Almovatnet ble tappet ned mye mer enn det vi mener er forsvarlig, sier Morten Harper.

Stjørdals-Nytt skriver om saken og intervjuer lokallagsleder Morten Harper i papiravisen 25. april.

– Ekstreme svingninger i vannivået er ødeleggende for naturen og dyrelivet. Det ødelegger også opplevelsen av landskapet og er negativt for friluftslivet, påpeker Harper

Både fulg og frosk er særlig utsatt, og spesielt når nedtappingen kommer i hekketiden om våren.  Det burde være velkjent at Almovatnet er et av vannene i Stjørdal med det rikeste fuglelivet, og både her og i Butvatnet er det for eksempel hekkende traner. Det er selvsagt en rekke type ender i området, men også Hegre og den truede arten Horndykker.

Selskapet Bekk og Strøm AS driver kraftverk, som de overtok fra NTE i 2016. Firmaet har kontor i Kristiansand, og er del av selskapet Enso Hydro i Østerrike som ifølge nettsidene deres investerer i kraftverk i Norge, Tyrkia, Albania og hjemlandet Østerrike. 

Naturvernforbundet vil følge med på situasjonene i de berørte vannene.