Ber NVE om å trekke konsesjonene

Naturvernforbundet i Trøndelag har sendt et brev til NVE hvor vi ber de trekke tilbake konsesjonene for de områdene som ligger utenfor Nasjonal ramme for vindkraft.

Flere av områdene hvor det nå planlegges vindkraft er av Miljødirektoratet definert som uegnede for vindkraft. Dette får Naturvernforbundet i Trøndelag til å reagere. De har nå sendt et brev til NVE og OED om at konsesjonene i disse områdene bør trekkes tilbake. 

-Det er jo helt håpløst at vi nå sitter med kunnskap i dette landet om at bestemte områder «er klart uegnet for vindkraftutbygging» og likevel skal de sette i gang og rasere disse områdene, heter det i brevet.

Nå vet vi ut fra nye vurderinger hvordan Innvordfjellet, Sørmarkfjellet og Frøya verdsettes, det er områder der det ikke er akseptabelt med vindkraft! Vi krever at disse industrianleggene må stoppes og konsesjonene må trekkes tilbake nå!


Les hele brevet her.