Botanisk vandring for nybegynnere

Bli med Ingerid Angell-Petersen på en uformell og avslappet tur på engene i Lianområdet. Ta gjerne med ettermiddagskaffen!

Lianjordene er rike på blomster, og har mange arter som blir stadig sjeldnere. Bakkesøte er en av dem vi håper å få se på denne turen.

Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Det går trikk fra St. Olavs gate kl 17.45, og det er også mulighet for parkering.