Brei allianse demonstrerte mot vindkraftplanene

En stor allianse av samer, naturvernere, fagorganiserte, lokale aksjonsgrupper og turgåere samlet seg for å si at nok er nok, utenfor Trønder Energis generalforsamling, 13. mai. Sammen deltok over 150 folk personer på markeringa.

-Vi er svært fornøyd med at så mange deltok på markeringa og ønsker nå å bygge denne alliansen videre, sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland.

I samiske områder er vindkraftanlegga til stor skade for reindrift og i noen områder kan det føre til slutten på den samiske naturbaserte næringa. Stokkfjellet (Bringen) er et svært viktig kalvingsområde for rein. Første appelant ut var Maja Krihke 


Elen Ravna, leder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, holdt appell under markeringa. https://www.nrk.no/sapmi/leder-av-ungdomsorganisasjon-noereh_-_-vi-ma-ga-sammen-og-forme-var-fremtid-sammen-1.14547673

LO i Trondheim støttet også demonstrasjonen og leder Jon Peder Denstad sa i sin appell at LO er for å utvikle industri og nye energi løsninger, men vindkraft bør bygges offshore og ikke i naturområder, sier Denstad. 

Våre krav:
-Stans i all videre utbygging av landbasert vindkraft i trøndersk natur, og ber de kommunale eierne av Trønderenergi om å gripe inn og stanse selskapets satsing i vindkraft på land.
-Trønder Energi må skrinlegge de kontroversielle prosjektene på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet og at
-Respekterer FNs rasediskrimineringskomite CERD sitt krav om stans i anleggsarbeidet på Storheia, inntil FN har ferdigbehandlet saken. 

Disse holdt appeller: 
Maajja-Krïhke Bransfjell fra Gåebrien sijte, appell og sang
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Kari Merete Andersen, Nei til vindindustri på Innvordfjellet og Sørmarkfjellet og Naturvernforbundet Trøndelag
Elen Ravna, Noereh – Samisk ungdomsorganisasjon
Hans Anton Grønskag, Nei til vindkraftverk på Frøya.
Jon Peder Denstad, LO i Trondheim
Inge Even Danielsen, Norske Reindriftsamers Landsforbund
Kjell Derås, Fosen for Folket.
Roald Arentz, Rødt Trøndelag
Rakel Skårslette Trondal, Trøndelag SV
Tommy Reinås, Miljøpartiet de Grønne Trøndelag

Kultur: Roar Børo, Fosenaktivist og tidligere bonsersjant framfører en sang fra kampen om skytefelt på Fosen

Andre tilsluttede organisasjoner
Tråanten Dajven Saemien Siebrie (Norske Samers riksforbund Trondheim)
Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag
Nei til vindkraft på Frøya
Nei til vindkraft i Selbu
Åarjel-Fovsen sijte
Meatelen sitje / Åarjel Njaarke renibeitedistrikt (Kalvvatnan)
Voengel Njaarke reinbeitedistrikt

 

Kontakt:
Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag 926 24 086.
Ellen Ravna, leder i Noereh, 93874039