Bymarka er sårbar

Denne tiuren holder til fem kilometer fra Trondheim Torg – ikke forstyrr den!

Natt til tirsdag forstyrret jeg litt ufrivillig, men vel vitende det som per i dag ser ut til å være den siste tiuren på vår mest sentrumsnære spillplass. Det gjør vondt, og fortjener et kraftig offentlig varsku!

Les Gaute Rolv Dahls innlegg i Midtnorsk debatt. 

Det er utrolig nok under fem kilometer i luftlinje mellom spillplassen og Trondheim Sentrum. Fra før er forsiktig regnet 8 kvadratkilometer potensiell tiurskog mellom Ilabekken og Skjellbreia ubeboelig for storfugl på grunn av ferdsel. Stiene i Bymarka generelt viser økende slitasje og håndfaste bevis på at nærnaturen er viktig for veldig mange. Men det har sin pris. Det er ikke mange år siden den gamle og lite brukte stien som går tvers gjennom tiurleiken ble merket med skilt. Gode digitale kart ligger klar på de tusen telefonskjermer, og hytteboka i den tidligere bortgjemte Skjølberghytta må snart byttes med en ny. Boka ville holdt til 2030 med besøksfrekvensen for får år siden.

I natt turte ikke tiuren å komme ut på den lille skoglysninga hvor hønene har samlet seg de siste årene. To karer kom gående, og jeg gikk ut av kamuflasjeteltet for å slå av en prat. Det er viktig å dele erfaringer, tanker og naturglede i møte med naturvenner. Men når klokka er passert 21, er det alt for seint. Jeg verken så eller hørte tiuren som de to foregående nettene hadde høner på besøk (ut fra sportegn og observasjoner natt til søndag). Ei røy satte seg i et tre like over teltet i løpet av natta, men fløy videre etter 10-15 minutter. Tiuren kommer tidligere inn på leiken enn de fleste er klar over. Jeg er ikke i tvil om at han har hørt oss og de to fuglehundene som pistret ivrig i bånd, og at det er årsaken til at natta ble spolert.

Hvis du har gjemt deg i en skikkelig kamuflasje, er stille og området ellers er uforstyrret fra klokken 18, kan tiuren gjerne innlede natten med å komme i åttetida. På grunn av århundrer med jakt er disse fuglene så skeptiske til folk at de ikke tør leve i skog der vi er mange og ofte nok tilstede. Hvis ferdselen her fortsetter som nå, er det gode grunner til å frykte at Trondheim snart blir en tiurleik fattigere. Nå krysser jeg fingrene for at koronaerfaringene skal gi kommunen mot til å vedta retningslinjer for ferdselen i dette området. Forhåpentligvis har vi alle nå opparbeidet nok forståelse for eget skadepotensial til å akseptere begrensninger i vår naturbruk. Vi er tross alt bare på besøk i marka, og må passe på at vi ikke ferdes over alt og til enhver tid. Ellers gjør vi oss selv og naturen fattigere.

Naturvernforbundet henger opp plakater torsdag ettermiddag om at naturen i det aktuelle området er sårbar – og at man bør unngå ferdsel her.

Last ned infoarket ABC for Tiurleiken