Dalførepatruljen er i gang

Martin Halvorsen og Oliver Lillebo fikk jobben og er nå i gang med viktig søppelrydding som årets Dalførepatrulje.

Dalførepatruljen rydder plast og annet søppel ved vassdrag, innsjøer og sjønære områder ulike steder i Stjørdal og Meråker, for å fjerne det som ellers vil være marint søppel. Den systematiske tilnærmingen med en slik «patrulje» gjør det mulig å fjerne marint søppel selv når det er relativt utilgjengelig. I sommer vil det særlig bli ryddet langs Stjørdalselva, på begge sider av elva som går gjennom dalføret.

Martin Halvorsen og Oliver Lillebo er ansatt som årets Dalførepatrulje, som er en sommerjobb i fire uker. Ifølge Stjørdals-Nytt «årets nyttigste sommerjobb«.  

Dette er tredje gangen av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker sammen med Rune Sagen gjennomfører en slik patrulje. «Tidligere patruljer har funnet de utroligste ting» skriver Bladet.

Bladet skriver også om patruljen her: Fikk gladmelding i påska: – Det blir en bra jobb.

Stjørdals-Nytt har besøkt patruljen ute på jobb: «Martin og Oliver rydder dalføret for søppel. Særlig én ting finner de mye av«. 

Patruljen gjennomføres med midler Naturvernforbundet mottar fra Miljødirektoratet til arbeid mot marin forsøpling.

Følg Dalførepatruljens arbeid i sommer på deres egen facebookside