Debattmøte: Bruk og misbruk av utmarka

Hva er god og bærekraftig bruk av utmarka vår? Hvilke rammer skal vi sette for motorisert ferdsel – om sommeren og vinteren?

Hvilke verdier og kvaliteter vil vi ta vare på i naturen? Hvordan skal hensynene til naturvern, friluftsinteresser og næring ivaretas?

Innledning ved Kari Kveseth, seksjonsleder i Statens Naturoppsyn (Miljødirektoratet)

Paneldiskusjon med:

Ordfører i Meråker Kari Anita Furunes (Senterpartiet)

Varaordfører Torfinn Krogstad (Arbeiderpartiet)

Kommunestyremedlem Kjell Lundemo (Venstre)

Marius Nilsen, koordinator i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag

Møteleder: Morten Harper, leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Det blir servert kaffe, te og noe å bite i.

Veibeskrivelse: Fonnfjell Hotell

Vel møtt!