Den store klimamarkeringen

«Vi snakker om en av naturens beste innebygde klimaløsninger.»

«Hva har torvmoser og orangutanger til felles? Verden sett med myrbriller.» Det var tittelen på Marte Fandrems flotte foredrag på Naturvernforbundets arrangement på Stjørdal bibliotek i forbindelse med Den store klimamarkeringen 20. november. Fandrem er stipendiat ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Hun arbeider med en doktorgrad om torvmoser og økosystemtjenester for myr, der hun ser på både naturlig, forstyrra og restaurert myr.

Fandrem påpekte at på bare 3 % av jordas landoverflate lagrer myrene ca. 30% av alt det organiske jordkarbonet, eller dobbelt så mye som det karbonet som er lagra i skogbiomassen. – Det gjør myrene til de mest karbontette arealene på land. Vi snakker om en av naturens beste innebygde klimaløsninger, fortalte Fandrem.

Foredraget skapte stort engasjement med mange spørsmål fra salen. Det var et velfylt bibliotekamfi denne kvelden med over 40 tilhørere.

Mange interesserte hadde møtt opp for foredrag og film på Stjørdal bibliotek.

Arrangementet med overskriften «Kan myra berge klima?» hadde også premiere på filmen «Frigården 2023 – Fra lufta» av Steinar Johansen. Frigården i Lånke er et av områdene i Stjørdal med mye myr, som nå er truet av utbygginger.

Videre var det presentasjon av rapporten «Hell Arena – konsekvenser for naturmangfold og vannforurensning», ved faggruppen som har skrevet rapporten for Frigårdens venner.

Håvard Knotten, pensjonert sivilingeniør i hydrologi, innledet om vann, erosjon og hydrologi.

Per Inge Værnesbranden, leder i BirdLife Stjørdal, fortalte om fuglelivet på Frigården, og Arne Moksnes, professor emeritus ved NTNU, om store mangler i de foreliggende utredningene fr Hell Arena-prosjektet av fugl og pattedyr.

Stand i Meråker

I Meråker arrangerte Naturvernforbundet også i forbindelse med Den store klimamarkeringen stand med bålpanne i det vinterfriske været. Våre styremedlemmer fra Meråker fikk snakket med folk og delt ut brosjyren vår og løpesedler for klimaaksjonen.

Kjell Lundemo
Alette Sandvik, Gunnhild Østerås og Bård Rørvik på stand 20. november.