Den store sammenhengen: jordkultur, miljø og helse

Tirsdag 9. april hadde vi invitert Kristian Ormset til å holde et åpent foredrag i bibliotekets amfi i Kimen. Omtrent tretti interesserte møtte opp og fikk med seg et foredrag med mange gode bilder og humoristiske innslag.

Foredrag med Kristian Ormset i KimenAnne Marit Ligaard

Kristian er en veteran innen økologisk landbruk i Norge. Han har god innsikt i dets historie og fortalte flere morsomme og tankevekkende historier fra før og nå. Landbruket blir ofte beskyldt for å bidra til store miljøproblemer som reduksjon av artsmangfoldet og utslipp av klimagasser.

Kua er en helt.Anne Marit Ligaard
Kua er en helt.

Heldigvis har landbruket også potensiale til å bidra positivt. Blant flere tiltak som kan bidra er det å sørge for et rikt og frodig liv i jorda helt essensielt. En ufattelig rik flora og fauna som i all hovedsak er usynlig, kan fremmes i et landbruk
som legger vekt på mikrolivet i jorda.

Regenerative tiltakAnne Marit Ligaard
Regenerative tiltak

Kristian viste bilder og filmsnutter av fascinerende mikroorganismer. De fleste organismer i jorda kan bare iakttas gjennom mikroskopet, men resultatet av deres aktivitet er enormt: et fruktbart jordsmonn som vi er avhengige av. Hyppig pløying, kunstgjødsel og plantevernmidler ødelegger det fine samspillet i jorda og tærer på humuslaget.

GlyfosatAnne Marit Ligaard
Glyfosat

Ensidig åkerbruk reduserer humuslaget, mens riktig jordkultur derimot stimulerer organismene. Økt biodiversitet, god dyrehelse og økt karbonbinding i jorda blir da resultatet. Varig eng spiller her en sentral rolle. Via fotosyntesen bygger plantene ikke bare plantemasse, men legger grunnlag for et rikt mikroliv. En kort sammenfatning av foredraget kunne derfor være: Hvis vi sørger for at livet i jorda har det bra, sørger vi også for at livet over jorda har det like så.

Arne vant førstepremienAnne Marit Ligaard
Arne vant førstepremien

Kristian ga alle tilhørerne et lodd. Mot slutten av foredraget trakk han fire heldige vinnere av hver sin illustrasjon. En fornøyd Arne fikk en tegnet mikroorganisme.

Vi takker Kristian for at han ville komme og for et engasjerende foredrag!