Derfor stuper prisene på Grønne sertifikater

Godtgjørelsen vindkraftutbyggerne får for grønne sertifikater stuper, og er nå helt nede i 5 øre. Dette skaper stor usikkerhet for planlagte utbyggingsprosjekter som Fosen / Snillfjordutbyggingen

Som kjent har Sverige og Norge et felles marked for grønne sertifikater. Denne ordningen skulle etter planen opphøre i 2020. Svenske myndigheter har i midler tid vedtatt å forlenge ordningen i Sverige til 2030. Planene var også at svenske kjernekraftverk gradvis skulle stenges, men dette er nå utsatt på ubestemt tid. Blant annet dette vil gi en overproduksjon av elektrisk energi, noe som igjen har resultert i dramatisk fall i prisene på grønne sertifikater. På kort tid har denne blitt redusert fra 15 til nå 5 øre pr. KWh. Det er forventet en enda lavere pris. I verste fall kan hele ordningen med grønne sertifikater havarere.

Konsekvensen kan nå bli at store utbyggingsprosjekter, som utbyggingen i Fosen og Snillfjord, blir tapssluk. Dette prosjektet er, som flere andre planlagte utbygninger, basert på tilskudd fra grønne sertifikater for å gi overskudd. I tillegg vil den store mengden energi som denne utbyggingen i seg sjøl representerer, medføre et generelt prisfall på all energi.

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft, sier utrolig nok til ST at dette ikke har noen konsekvens for den planlagte utbygging i Fosen og Snillfjord. Han snakker om korte prisvariasjoner, mens som innledningsvis fortalt er dette i hovedsak en konsekvens av langsiktige planer i Sverige.

Regjeringa har lagt fram ei ny stortingsmelding om energi. Her åpnes det for utbygging av vernede vassdrag. Dette er «søt musikk» for FrP og den nye olje og energiministeren Terje Søviknes. Da han nylig besøkte Trondheim i forbindelse med åpning av et nytt forskningssenter, varslet han at det nå er tid for å vurdere utbygging av flere vassdrag som i dag er varig vernet. Det som nå skjer vil vel også ha konsekvens for Søviknes planer. Om han da ikke mener at naturødeleggelser i seg sjøl er en god forretningside.