– Dette er politisk feighet

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Stjørdal Jeger- og fiskerforening og Elveeierlaget er kritiske til at flertallet i formannskapet i Stjørdal «stiller seg positiv til en statlig regulering» av Langøra og det gamle elveleiet like sør for flystripa på Værnes.

Flertallet i formannskapet gjorde et vedtak der de sier de vil stille seg positive dersom statlige myndighet som Avinor eller forsvaret vil sette i gang statlig regulering av området ved flyplassen. Dermed løftes den politisk betente saken ut av hendene til stjørdalspolitikerne.

Morten Harper i Naturvernforbundet nøler ikke med å karakterisere vedtaket fra flertallet i formannskapet som politisk feighet.

–Det ser ut som flertallet forsøker å ri to hester samtidig. De sier de vil ta vare på naturverdiene, og våger ikke å ta de politiske omkostningene ved å skade elva. Men samtidig sier de at det er helt greit at statlige myndigheter ødelegger den samme naturen, sier Morten Harper til Bladet.

Han peker på at med unntak av Arbeiderpartiet, som etter Harpers mening har inntatt en konsekvent naturfiendtlig holdning i denne saken, så har partiene tidligere gått høyt på banen med at de vil ta vare på munningen av Stjørdalselva og sjøørreten.

– Da gir det ikke mening at de samme partiene – med unntak av SV og Venstre, ber statlige instanser overprøve vedtaket om å ikke bygge ned det gamle elveløpet, sier Harper.

Les hele saken på Bladet.no (artikkelen ble trykt i papiravisen 5. januar).