En tur til en myr – klima og biologisk mangfold

En del av Klimafestivalen i Trondheim

Hva har myr med klima og biologisk mangfold å gjøre? Vi tar en tur til en myr utenfor Trondheim for å lære om nettopp dette. På turen vil vi bli kjent med forskjellige plante- og dyrarter som bor på og i en myr. Med oss som guide har vi Marte Fandrem, stipendiat ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi skal til Høstadmyren på Byneset. Oppmøte ved Rye skole kl. 12.00.

Det går buss kl 10.23 fra sentrum (framme 27 min seinere ved Rye skole). Det er mulighet for å sitte på med noen derfra også.


Turen passer for alle. Ta gjerne med matpakke, gode klær og skor.
Sted: kommer snart
Velkommen!