Energi og Natur – Energipolitikk på naturens premisser

Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv Dette er en rapport om norsk energi og energipolitikk, som er basert på 30 innspill fra en rekke fagpersoner innen ulike områder med relasjon til energiproduksjon. Den viser at ved det ikke er behov for å bygge flere vindkraftverk eller legge flere vassdrag i rør for å gjennomføre omfattende elektrifisering av Norge for å fase ut fossil energi. Hovedtiltaket er storstilt satsing på energieffektivisering for å frigjøre fornybar energi.

Les rapporten