Energisparing/ Energieffektivisering i staden for nye kraftverk

Det er fullt mogleg å elektrifisere Noreg utan å byggje nye kraftverk. I dette videoforedraget blir det vist korleis satsing på energieffektivisering/ sparing kan skaffe oss nok fornybar energi til det som Statnett kallar «omfattende elektrifisering » av Noreg. I tillegg blir det mykje energi tilgjengeleg for ny industri, nedlegging av gamle vindkraftverk og eksport, om ein skulle ønskje det.