Engasjert møte om utmarka

God deltagelse og engasjement da Naturvernforbundet arrangerte debattmøte om bruk og misbruk av utmarka.

Møtet gikk av stabelen torsdag 29. november på Fonnfjell Hotell i Meråker. Nærmere 60 personer deltok på det åpne møtet.

Blant problemstillingene som ble tatt opp var: Hva er god og bærekraftig bruk av utmarka vår? Hvilke rammer skal vi sette for motorisert ferdsel – om sommeren og vinteren? Hvilke verdier og kvaliteter vil vi ta vare på i naturen? Hvordan skal hensynene til naturvern, friluftsinteresser og næring ivaretas?

Kai Kristiansen og Morten Harper fra styret i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker ønsket velkommen. Deretter innledet Kari Kveseth om motorferdsel i utmarka. Kveseth er seksjonsleder i Statens Naturoppsyn.

Etter en pause med smørrebrød og kaffe, var det duket for debatt med et solid panel med ordfører i Meråker Kari Anita Furunes (Senterpartiet), varaordfører Torfinn Krogstad (Arbeiderpartiet), kommunestyremedlem Kjell Lundemo (Venstre) og Marius Nilsen som er koordinator i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag. Morten Harper var ordstyrer. Det ble også åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen, og det kom flere engasjerte innlegg.

Les og hør forhåndsomtale av møtet på Nea Radio (29.11.18)

Les Bladets reportasje fra møtet (01.12.18, krever pålogging)