Enstemmig mot vindkraft i Klæbu

Etter det tverrpolitiske vedtaket i Klæbu kommunestyre i går, har alle de tre kommunene hvor det er planer om vindkraft i innlandet gått mot planene. -En gledens dag, sier Astrid Grendstad i lokallaget i Melhus og Klæbu.

Det ble, i følge Klæbuposten, en forholdsvis rask politisk prosess da kommunestyret, torsdag kveld, vedtok å sende høringsuttalelsen til NVE, med den klare meningen at ikke anbefale at det gis konsesjon til å bygge vindkraft på Brungfjellet.

Sammen med vedtakene fra Melhus om samme prosjekt og Selbu om Eggjafjellet vindkraftanlegg viser dette en klar endring i holdningene til vindkraft i disse kommunene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har også levert innsigelse mot prosjektene.

Klar beskjed til NVE
-Dette er en gledens dag for alle oss som er glade i naturen, sier Astrid Grendstad i Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu. -Nå må NVE ta de lokalpolitiske signalene til følge og pakke saken bort dit den hører hjemme, altså i skuffa, sier Grendstad. Leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Steinar Nygaard er så enig som man kan bli. -Jeg kan ikke skjønne annet enn at NVE nå avslår konsesjonssøknadene. Han viser at til NVEs representant på flere folkemøter har gitt klart uttrykk for at NVE legger vekt på kommunenes vedtak.

Nygaard legger til at man nå er vitne til en klar endring i folks syn på vindkraft i inngrepsfrie naturområder. Da Naturvernforbundet deltok på folkemøter om dette for to år siden var det knapt noen lokale politikere som var mot vindkraft, og vi møtte liten støtte for vårt syn.-Nå er man etter hvert blitt klar over at det innebærer store, ulønnsomme industrianlegg – subsidiert av oss alle over strømregninga. -Når  toppen av propellene rager 150 m i været, langt over kirkespiret på 44 m, forstår alle hva dette dreier seg om, sier Nygaard.

Brungfjellet vindkraftanlegg er en del av en rekke vindkraftanlegg i Melhus, Klæbu, Selbu og Meråker som nå er konsesjonssøkt av TrønderEnergi og den tyske energigiganten E.ON.

Klar oppfordring til Meråker
I Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag blir de Sør-Trønderske vedtakene hilset velkommen. I Meråker kommune står også et stort urørt naturområde i fare etter at E.ON. har søkt om konsesjon for et vindkraftanlegg i dette området. Naturvernforbundet med flere har samlet nesten 1000 underskrifter mot Kopperå vindkraftanlegg, det vil si nærmere halvparten av de som bor i Meråker kommune. Både Fylkesmannen og Fylkestinget går mot vindkraftplanene. På fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag ble det vedtatt en uttalelse med en klar oppfordring til kommunepolitikerne i Meråker om å følge sine kolleger i Sør-Trøndelag. Her vektlegges de negative konsekvensene for reindrift, flora og fauna som prosjektet vil medføre. Lokallaget i Stjørdal og Meråker ha dokumentert de biologiske verdiene i området.

-Jeg blir svært overasket om kommunepolitkerne i Meråker nå ikke går mot disse planene, sier fylkesleder i Nord-Trøndelag, Rune Logstein.