– Et vendepunkt i kampen for samiske rettigheter

Høyesterett slo i dag fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med urfolks rettigheter. – Dette er et vendepunkt i kampen for samenes rettigheter. Heretter kan man ikke ta seg til rette og bygge vindkraft, vannkraft, gruver eller gjøre andre inngrep som rammer reindrifta, sier Kjell Derås, styremedlem i Naturvernforbundet.

Storheia vindkraftverk ble bygget i perioden 2016-2019 og er med sine 80 vindturbiner Norges største. Reineiere og miljøvernere har i mange år kjempet for å stanse kraftverket fordi det rammer naturmangfoldet og reindriften i området.

– Nå som konsesjonen er kjent ugyldig forventer vi at turbinene blir tatt ned og naturen restaurert. Disse anleggene skulle aldri vært bygget, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I begynnelsen av september behandlet Høyesteretts storkammer saken om vindkraftverket på Storheia. Fovsen Njaarke (Fosen reinbeitedistrikt) anklaget Fosen Vind for å ha fratatt dem historiske vinterbeiteområder og krevde konsesjonen kjent ugyldig.

– I dag er vi nesten helt målløse. Jeg har jobbet med denne saken siden 2008 sammen med reindrifta og mange andre aktører. Vi hadde håpet på en delvis seier, men at vi skulle få en total seier, slik vi fikk i dag, hadde vi ikke våget å tro, sier Derås.  

Høyesterett har enstemmig slått fast at reindriftens rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

– Dette er en rettsstat verdig. Å tillate en slik utbygging i reindriftsområder er uanstendig. Heretter vil det bli veldig mye mer vanskelig å gjøre noe lignende.  Dommen slår fast at det ikke er noe prutningsmonn. Man kan ikke lenger si at reindrifta må vike. Dette vil slå fullt inn i sakene om Nussirs gruvedrift ved Repparfjorden og vindkraftverket i Davvi, sier Derås.

Les også: Samisk kamp mot vindindustri i Høyesterett