28.feb 2024

Årsmøte Inderøy

Hva: Årsmøte
Når: 28.feb, kl. 18:00
Hvor:

28. februar kl 18.30 – 21.00
Primstaven, Straumen.

Innkalling til årsmøte 2024.
Tidspunkt: 28. februar 2024 kl 18.30 – 21.00
Sted: Primstaven, Staumen Inderøy

Saksliste:

  •  Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Årsmelding for 2023
  • Regnskap for 2023
  • Aktivitetsplan og budsjett 2024
  • Valg
  • Innkomne saker
     

Dersom du har forslag til innkomne saker må disse være styret i hende fjorten dager før årsmøtet avholdes, dvs senest 14. februar.

Før årsmøtet vil Arve Lian holde et innlegg om Fotosyntesen og regenerativt landbruk. Denne delen er åpent for alle. 
Det blir enkel servering.

Velkommen! 

Styret
Innkalling sendes med e-post til medlemmer som har oppgitt epostadresse. Vi ber deg orientere eventuelle familiemedlemmer som ikke har oppgitt egen epostadresse. Medlemmer som ikke har oppgitt epostadresse får SMS-innkalling.