04.mar 2024

Årsmøte Namdalen

Hva: Årsmøte
Når: 04.mar, kl. 18:00
Hvor: Pålsnese, Nord Universitetet Namsos

Program og sakspapirer til årsmøtet 2024

Faglig foredrag

Status for villaksen i Namdalen og for namsblanken, ved Frode Staldvik, Nasjonalt villakssenter. Gratis adgang også for ikke medlemmer.

Årsmøte

 • Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  Forslag til vedtak: Møteleder Frode Staldvik. Referent: Ann Gregersen. Protokollunderskrivere: Hanne Hanssen og Oskar Folland
 • Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Følgende saker er meldt inn til eventuelt: Frist innen 27. februar
 • Sak 3. Årsmelding. se vedlegg
  Forslag til vedtak: Framlagt årsmelding godkjennes.
 • Sak 4. Forslag til aktivitetsplan, se vedlegg
  Forslag til vedtak: Fremlagt aktivitetsplan godkjennes. I tillegg ber årsmøtet styret om å vurdere følgende aktiviteter…..
 • Sak 5. Regnskap og budsjett. Regnskap (revisorgodkjent) og forslag til budsjett, se vedlegg.
  Forslag til vedtak: regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.
 • Sak 6. Valg.
  Forslag til styre:
  Styremedlem: Ingvild Torvin (2år)
  Kasserer: Hanne Hanssen (2år)
  Vararepresentanter: Mads Kappfjell (2år)

  Forslag til vedtak: Forslag til valg av styremedlemmer og vararepresentant godkjennes.

  Forslag til valgkomité: leder Grete Elisabeth Sitter
  komitémedlem: Mariann Grønbeck

  Forslag til vedtak: Framlagte forslag til valgkomite godkjennes.

  Forslag til revisor: Tone Løvold
  Forslag til vedtak: Tone Løvold velges som revisor for 2024-regnskapet.

  Forslag til utsending til fylkesårsmøtet 6. april:
  Forslag til vedtak: … velges som utsending til Fylkesårsmøtet 6. april.

  Sak 7. Eventuelt
 • Medlemmer av Naturvernforbundet i Namdalen kan gi skriftlige forslag til
  årsmøtevedtak og til eventuelt innen 27. februar. Sendes til
  frode.staldvik@villakssenter.no